Formy indywidualnej pracy psychologicznej:

psychoterapia indywidualna integratywna krótko i długoterminowa

psychoterapia małżeństw

psychoterapia rodzin

konsultacje psychologiczne

szkolenia

Tematyka warsztatów, szkoleń, konferencji, rekolekcji:

 • konferencje, wykłady i warsztaty dla małżeństw - tematyka związana z integralnym rozwojem, budowaniem więzi w trzech sferach - ciała, psychiki i ducha; obszarem mojego szczególnego zainteresownia jest integrowanie psychologii, seksuologii, teologii - szczególnie teologii ciała Jana Pawła II oraz teologii zaślubin, a także tematów związanych z duchowością małżeńską
 • szkolenia i warsztaty dotyczące problematyki właściwego obrazu siebie, motywacji, osobowości i temperamentu, seksualności, radzenia sobie ze stresem, stawiania celów, planowania, zarządzania czasem
 • warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne - asertywność, komunikacja, rozpoznawanie emocji, potrzeb, empatia, zarządzanie przekazem werbalnym i niewerbalnym, rozwiązywanie konfliktów
 • warsztaty tematyczne i konferencje na rekolekcjach dla osób świeckich i duchownych
 • treningi twórczego myślenia, warsztaty integracyjne, warsztaty tematyczne dla młodzieży

Możliwe jest przygotowanie szkolenia, wykładu zgodnie z życzeniem klienta

O mnie

Edukacja

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych - magister psychologii (2000r.) - specjalność kliniczna dorosłego oraz wychowawcza i kliniczna dziecka
 • Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie
 • Certyfikat psychoterapeuty (certyfikat nr 50 - http://www.spch.pl/?page_id=476)
 • Superwizor - aplikant SPCh
 • w trakcie szkolenia zaawansowanego Core Training - Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy (ISTDP)
 • Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje z Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy (ISTDP) - Jon Frederickson, Josette ten Have-de Labije, Monica Urru, Tobias Nordqvist, Kees Cornelissen, Jose Verpoort-Douw, Mark J. Stein, Beata Załoga, Anna Dawidziuk - Łęczycka, Gorgonia Sucharska - Wróbel
 • Szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej - dr n. med. Agnieszka Popiel (PTTPB)
 • Kurs terapii par i małżeństw w podejściu systemowym - Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
 • Szkolenie specjalistyczne "Diagnoza i prognoza terapii w oparciu o koncepcje pracy z ciałem" - mgr Zofia Pierzchała (IIPG - Kraków)
 • Specjalistyczne warsztaty psychoterapeutyczne "Sens życia i wartości duchowe w psychoterapii" - Koncepcja tendencji "ku" w ujęciu prof. K. Popielskiego. Elementy logoterapii Frankla - prof. dr hab. Kazimierz Popielski KUL
 • Sympozjum Instytutu Psychoanalitycznego "Pasja i rozum" - Ana Paulina Sauma, Ignes Sodre, Dawid Bell, Bob Hinshelwood, Pere Bea Torras, Izabella Gogolewska
 • Konferencja i warsztat dla psychoterapeutów "Najnowsze osiągnięcia w terapii zaburzeń płciowości i relacji u kobiet" - dr Janelle Halmann
 • Sympozjum "Nadużycia seksualne wobec dzieci. Spojrzenie interdyscyplinarne" - o. dr J. Żak, dr E. Kusz, dr J. Nawrot, K. Szarzała, I. Miętkiewicz
 • Warsztat nt. przemocy i zaniedbania w rodzinie oraz straty dziecka w okresie okołoporodowym - dr n. med. Witold Simon (NEST)
 • Szkolenie "Bibliodrama" - ks. prof. dr hab. R. Jaworski
 • Szkolenie "Psychodrama" - ks. dr K. Grzywocz
 • Kurs podstawowy terapii metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - prof. dr hab. M. Bogdanowicz
 • Kurs Pedagogiczny, Kurs dla wykładowców
 • wykłady, konferencje i szkolenia z zakresu psychoterapii integratywnej, z metod wychowania (Szkoła dla Rodziców), komunikacji interpersonalnej, seksualności, rozwoju relacji w małżeństwie - Notburga i Robert Fisher, Marcin Gajda (ChTI)
 • szkolenie antyterrorystyczne
 • Superwizje indywidualne (od 2001r.) - mgr Marzena Niewczas - superwizor SPCh i Gestalt
 • Superwizje grupowe - dr Maria Rogiewicz - superwizor PTPsychologicznego i PTPsychiatrycznego
 • Superwizje grupowe ISTDP - Jon Frederickson, Josette ten Have de Labije, Tobias Nordqvist, Beata Załoga, Anna Dawidziuk - Łęczycka, Anna Ciążkowska, Gorgonia Wróbel - Sucharska
 • Grupa Balinta - dr Ireneusz Kaflik, mgr Joanna Cherek - Kowalewska i lek. med. Wojciech Kowalewski

Doświadczenie zawodowe

 • psychoterapia, konsultacje psychologiczne (od 2001r. - w prywatnym gabinecie w Rumi oraz w SPCh O/G)
 • kierownik w Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh O/G (od 2010 do 2014r.)
 • współpraca ze szkołami (m.in. z SG i SLO w Rumi), przedszkolami (Sióstr Salezjanek i Nazaretanek)
 • praca w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym
 • współpraca z firmami szkoleniowymi
 • prowadzenie grup wsparcia, szkoleń, warsztatów, wykładów, konferencji
 • praca w ośrodku dla niepełnosprawnych
 • organizacja i prowadzenie konferencji, warsztatów, katechez dla osób duchownych, świeckich, a w szczególności dla małżeństw, narzeczonych - tematyka związana z integralnym rozwojem (ciało - psychika - duch)

Współpraca

Anna Saletra

Z wykształcenia jestem psychologiem (specjalność psychologia kliniczna dorosłego). Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Ukończyłam również studia pedagogiczne (kierunek resocjalizacja) na Uniwersytecie Gdańskim, oraz studia podyplomowe Psychoonkologia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii atestowane przez ZSN Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, akredytowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.  Posiadam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu, współuzależnionymi a także z syndromem DDA, DDD zdobywałam pracując w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Pucku.  Prowadzę psychoterapię osób które doświadczyły przemocy, zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi, poczuciem braku sensu.  Od kilku lat pracuję jako psycholog w Puckim Hospicjum zajmując się osobami chorującymi onkologicznie oraz rodzinami. Podejmuję się również pracy nad szeroko rozumianą żałobą.  W ramach własnego rozwoju korzystam z Grup Ballinta i superwizuję swoją pracę.   Tel.  693176532,  email: anna.saletra@wp.pl

Izabela Gnatek

Jestem absolwentką instytutu psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuję w zawodzie od roku 2004. Zawsze chciałam być terapeutą, dlatego ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego.

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (od 2004 psycholog szkolny, od 2008 roku praca w Poradniach Zdrowia Psychicznego).

Regularnie superwizuję moją pracę u certyfikowanych superwizorów: dr Gałuszko-Węgielnik, dr Olgi Olszewskiej, pani Małgorzaty Bielak.

Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami lękowymi (nerwicami), stresem pourazowym, depresjami, zaburzeniami osobowości.

Tel. 600 129 008

 

e-mail: izagnatek@interia.eu

Dominika Rączkowska

Z wykształcenia jestem psychologiem (psychologia kliniczna dorosłego) i pedagogiem (pedagogika społeczna: praca socjalna i opiekuńczo - wychowawcza).

Od sześciu lat pracuję w szkole podstawowej jako psycholog szkolny. Ukończyłam także dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz półtoraroczny kurs Psychotraumatologii Praktycznej organizowany przez Pomorski Ośrodek Psychotraumatologii w Gdańsku.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaję superwizji.

tel. 508 420 056

Agnieszka Labuda

Absolwentka psychologii (ścieżka psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia dzieci i młodzieży) oraz pedagogiki (specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna) wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w którym kształcę się w celu uzyskania certyfikatu terapeuty systemowego. Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Przez kilka lat pracowałam na stanowisku biegłego z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W ramach swojej pracy prowadzę terapię indywidualną, par i rodzinną oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Swoją pracę poddaję superwizji. Zapraszam do kontaktu. tel: 573931265 agnieszkal.psycholog@gmail.com FB: @AgnieszkaLabudaPsycholog https://warsztatrelacji.pl/zespol/agnieszka-labuda/  

Linki

Polecane strony, zapraszam do obejrzenia.

Aktualności

Bieżące wydarzenia i ciekawe inicjatywy

Konferencje, warsztaty, wykłady
  13 grudnia 2019 - wykład na temat zdrowej i zdrowej i chorej religijności w CPP SPCh ul. Portowa 11       Grudzień 2019 - Adwentowe rekolekcje "Boskie espresso" w Radiu Gdańsk: https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/102879-boskie-espresso-w-radiu-gdansk-zapraszamy-na-radiowe-rekolekcje-adwentowe/102879-boskie-espresso-w-radiu-gdansk-zapraszamy-na-radiowe-rekolekcje-adwentowe     https://gdansk.gosc.pl/doc/6012203.Adwentowe-inicjatywy-w-sieci       14 września 2019 - całodniowy warsztat dla młodzieży na temat seksualności: https://www.youtube.com/watch?v=dVc1lsIGHco       31 sierpnia 2019 - wykład podczas "Dnia Kobiet" w Matemblewie: https://youtu.be/EhsSNeFFh_g       8 czerwca 2019 - warsztaty na weekendzie "Ojcowie z dziećmi w Lądzie"       25-26 lutego 2019 - warsztaty podczas Rad Pedagogicznych w dwóch szkołach, warsztaty dla 300 młodzieży w Szkołach Salezjańskich w Pile na temat uczuć i potrzeb       2 grudnia 2018 - warsztaty podczas Salezjańskiej Szkoły Duchowości Młodzieżowej w Pile: pila.salezjanie.pl/ii-edycja-salezjanskiej-szkoly-duchowosci-salezjanskiej       Wrzesień 2018 - warsztaty na temat uczuć podczas SSDM w Bydgoszczy dla 130 młodzieży       Grudzień 2016 - konferencja o lęku: https://www.bing.com/videos/search?q=you+tube+katarzyna+nowicka+maciej+sarbinowski&view=detail&mid=6E842CA20E1A662D409D6E842CA20E1A662D409D&FORM=VIRE       Grudzień 2015 - konferencje internetowe:
Wystarczająco dobrzy rodzice
 • wpływ naszych pierwszych relacji na teraźniejszość
 • zamysł Boży dotyczący relacji a teoria przywiązania
link - kliknij
Czy do rozwoju duchowego potrzebne jest samowychowanie?
 • obszary naszego samowychowywania zachowania, uczucia, motywacje, konflikty wewnętrzne
 • samoakceptacja, samowychowanie a rozwój duchowy
link - kliknij
Rozwój czy integracja?
 • długa i trudna droga walki, zmagania się ze słabościami, pokusami, a może próba powrotu do Raju?
 • rozwój osobisty czy w relacji?
link - kliknij

Kontakt

Rejestracja telefoniczna - we wtorki od godz.15-17, a codziennie poprzez sms lub mail - w wolnej chwili skontaktuję się lub podam proponowany termin wizyty. Ze względu na dużą ilość prowadzonych sesji psychoterapii rzadko mam możliwość odbierania telefonów, oddzwaniam w możliwie najszybszym czasie, nie zawsze tego samego dnia - proszę o wyrozumiałość. Na psychoterapię aktualnie brak wolnych miejsc, najszybsze terminy będą w godzinach przedpołudniowych. Okres oczekiwania na psychoterapię w godzinach popołudniowych (po g.16.00) - kilka miesięcy - według kolejności zapisów. Wolne miejsca na psychoterapię, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub mediacje u innych specjalistów - szczegóły w zakładce "współpraca".  
 • Rumia, ul. Warszawska 25a3

 • nowicka.psycholog@gmail.com

 • +48 601 053 818