Formy indywidualnej pracy psychologicznej:

psychoterapia indywidualna integratywna krótko i długoterminowa

psychoterapia małżeństw

psychoterapia rodzin

konsultacje psychologiczne

szkolenia

Tematyka warsztatów, szkoleń, konferencji, rekolekcji:

 • konferencje, wykłady i warsztaty dla małżeństw - tematyka związana z integralnym rozwojem, budowaniem więzi w trzech sferach - ciała, psychiki i ducha; obszarem mojego szczególnego zainteresownia jest integrowanie psychologii, seksuologii, teologii - szczególnie teologii ciała Jana Pawła II oraz teologii zaślubin, a także tematów związanych z duchowością małżeńską
 • szkolenia i warsztaty dotyczące problematyki właściwego obrazu siebie, motywacji, osobowości i temperamentu, seksualności, radzenia sobie ze stresem, stawiania celów, planowania, zarządzania czasem
 • warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne - asertywność, komunikacja, rozpoznawanie emocji, potrzeb, empatia, zarządzanie przekazem werbalnym i niewerbalnym, rozwiązywanie konfliktów
 • warsztaty tematyczne i konferencje na rekolekcjach dla osób świeckich i duchownych
 • treningi twórczego myślenia, warsztaty integracyjne, warsztaty tematyczne dla młodzieży

Możliwe jest przygotowanie szkolenia, wykładu zgodnie z życzeniem klienta

O mnie

Edukacja

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych - magister psychologii (2000r.) - specjalność kliniczna dorosłego oraz wychowawcza i kliniczna dziecka
 • Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie
 • Certyfikat psychoterapeuty (certyfikat nr 50 - http://www.spch.pl/?page_id=476)
 • Szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej - dr n. med. Agnieszka Popiel (PTTPB)
 • Kurs terapii par i małżeństw w podejściu systemowym - Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii
 • Szkolenie specjalistyczne "Diagnoza i prognoza terapii w oparciu o koncepcje pracy z ciałem" - mgr Zofia Pierzchała (IIPG - Kraków)
 • Specjalistyczne warsztaty psychoterapeutyczne "Sens życia i wartości duchowe w psychoterapii" - Koncepcja tendencji "ku" w ujęciu prof. K. Popielskiego. Elementy logoterapii Frankla - prof. dr hab. Kazimierz Popielski KUL
 • Sympozjum Instytutu Psychoanalitycznego "Pasja i rozum" - Ana Paulina Sauma, Ignes Sodre, Dawid Bell, Bob Hinshelwood, Pere Bea Torras, Izabella Gogolewska
 • Konferencja i warsztat dla psychoterapeutów "Najnowsze osiągnięcia w terapii zaburzeń płciowości i relacji u kobiet" - dr Janelle Halmann
 • III Podlaska Konferencja Psychoterapeutyczna - Jon Fredericskon - Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy (ISTDP Institute)
 • Sympozjum "Nadużycia seksualne wobec dzieci. Spojrzenie interdyscyplinarne" - o. dr J. Żak, dr E. Kusz, dr J. Nawrot, K. Szarzała, I. Miętkiewicz
 • Konferencja "Aby byli jedno - przegląd techniczny małżeństwa" - Marcin Gajda (ChTI)
 • Warsztat nt. przemocy i zaniedbania w rodzinie oraz straty dziecka w okresie okołoporodowym - dr n. med. Witold Simon (NEST)
 • Szkolenia - "Bibliodrama" - ks. prof. dr hab. R. Jaworski, "Psychodrama" - ks. dr K. Grzywocz
 • Superwizje indywidualne (od 2003r.) - mgr Marzena Niewczas - superwizor SPCh i Gestalt
 • Superwizje grupowe - dr Maria Rogiewicz - superwizor PTPsychologicznego i PTPsychiatrycznego
 • Grupa Balinta - dr Ireneusz Kaflik, mgr Joanna Cherek - Kowalewska i lek. med. Wojciech Kowalewski
 • Kurs podstawowy terapii metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - prof. dr hab. M. Bogdanowicz
 • Kurs Pedagogiczny, Kurs dla wykładowców
 • wykłady, konferencje i szkolenia z zakresu psychoterapii integratywnej, z metod wychowania (Szkoła dla Rodziców), komunikacji interpersonalnej, seksualności, rozwoju relacji w małżeństwie, szkolenie antyterrorystyczne

Doświadczenie zawodowe

 • psychoterapia, konsultacje psychologiczne (od 2003r. - w prywatnym gabinecie w Rumi oraz w SPCh O/G)
 • kierownik w Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh O/G (od 2010 do 2014r.)
 • współpraca ze szkołami (m.in. z SG i SLO w Rumi), przedszkolami (obecnie z Przedszkolem Sióstr Salezjanek)
 • praca w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym
 • współpraca z firmami szkoleniowymi
 • prowadzenie grup wsparcia, szkoleń, warsztatów, wykładów, konferencji
 • praca w ośrodku dla niepełnosprawnych
 • organizacja i prowadzenie konferencji, warsztatów, katechez dla osób duchownych, świeckich, a w szczególności dla małżeństw, narzeczonych - tematyka związana z integralnym rozwojem (ciało - psychika - duch)

Współpraca

Dominika Rączkowska

Z wykształcenia jestem psychologiem (psychologia kliniczna dorosłego) i pedagogiem (pedagogika społeczna: praca socjalna i opiekuńczo - wychowawcza).

Od sześciu lat pracuję w szkole podstawowej jako psycholog szkolny. Ukończyłam także dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz półtoraroczny kurs Psychotraumatologii Praktycznej organizowany przez Pomorski Ośrodek Psychotraumatologii w Gdańsku.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaję superwizji.

tel. 508 420 056

Grażyna Wójcik

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz zajmuję się problematyką relacji międzyosobowych. Udzielam konsultacji w Centrum Pomocy Psychologicznej w Gdyni oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Rumi.

Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o kierunku: Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie.

Mam doświadczenie pracy jako wolontariusz w Puckim Hospicjum. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich oddział Gdańsk – jestem członkiem komisji rewizyjnej.

Prywatnie : mężatka  i matka czterech synów

 
Tel. : 512 595 945
grazkawojcik67@wp.pl

Anna Saletra

Jestem psychologiem, pedagogiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień (nr 391), psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w procesie certyfikacji, psychoonkologiem w procesie kształcenia.

Od kilkunastu lat pracuję psychoterapeutycznie z osobami doświadczającymi osobistych problemów, związanych zarówno z bieżącą sytuacją, jak i z problemami wynikającymi z historii życia. Mam szerokie doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi, ich rodzinami (małżonkami, partnerami, dziećmi, osobami z tzw. syndromem DDA i DDD) zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i grupowym.

Moim szczególnym zainteresowaniem jest praca z osobami starszymi i u kresu życia oraz z ich rodzinami.

Moje doświadczenia zawodowe są związane z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym ("Srebrzysko") w Gdańsku. Obecnie pracuję w Puckim Hospicjum.

Tel. 693 176 532
anna.saletra@wp.pl

Agnieszka Labuda

Jestem  absolwentką psychologii (ścieżka psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia dzieci i młodzieży) oraz pedagogiki (specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, w którym kształcę się w zakresie terapii systemowej.  Współpracuję ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z młodzieżą z różnych środowisk wychowawczych. W moich zainteresowaniach zawodowych znajdują się trudności rozwojowe, emocjonalne i społeczne dzieci, problemy wychowawcze, sytuacje konfliktowe w rodzinie. W ramach swojej pracy prowadzę: diagnozę systemu rodzinnego, ustalanie programu wychowawczego dla dziecka również w sytuacjach konfliktu małżeńskiego, konsultacje i poradnictwo psychologiczne.

Od września 2017 przebywam na urlopie.
Tel.:  572 630 720
agnieszkal.psycholog@gmail.com

Anna Bialik

Mediator, doradca psychologiczny, w trakcie szkolenia z psychoterapii integratywnej Więcej informacji na stronie - http://mediacjeplus.pl/

Linki

Polecane strony, zapraszam do obejrzenia.

Aktualności

Bieżące wydarzenia i ciekawe inicjatywy

Konferencje internetowe
W grudniu prowadziłam trzy konferencje internetowe:
Wystarczająco dobrzy rodzice
 • wpływ naszych pierwszych relacji na teraźniejszość
 • zamysł Boży dotyczący relacji a teoria przywiązania
link - kliknij  
Czy do rozwoju duchowego potrzebne jest samowychowanie?
 • obszary naszego samowychowywania zachowania, uczucia, motywacje, konflikty wewnętrzne
 • samoakceptacja, samowychowanie a rozwój duchowy
link - kliknij  
Rozwój czy integracja?
 • długa i trudna droga walki, zmagania się ze słabościami, pokusami, a może próba powrotu do Raju?
 • rozwój osobisty czy w relacji?
link - kliknij

Kontakt

Rejestracja telefoniczna - we wtorki od godz.15-17, a codziennie poprzez sms lub mail - w wolnej chwili skontaktuję się lub podam proponowany termin wizyty.

Ze względu na dużą ilość prowadzonych sesji psychoterapii rzadko mam możliwość odbierania telefonów, oddzwaniam w możliwie najszybszym czasie, nie zawsze tego samego dnia - proszę o wyrozumiałość.

Na psychoterapię aktualnie brak wolnych miejsc, najszybsze terminy będą w godzinach przedpołudniowych. Okres oczekiwania na psychoterapię w godzinach popołudniowych (po g.16.00) - kilka miesięcy - według kolejności zapisów.

Wolne miejsca na psychoterapię, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub mediacje u innych specjalistów - szczegóły w zakładce "współpraca".


 • Rumia, ul. Jakuba Wejhera 5/3

 • nowicka.psycholog@gmail.com

 • +48 601 053 818